b_300_200_16777215_00_images_336_634948735586498750_s.jpg

 تقویم ترمی نیمسال دوم به شرح زیر می باشد:

انتخاب واحد از 5بهمن تا 10بهمن

حذف اضافه از 26 بهمن تا 1 اسفند

شروع کلاس ها 12 بهمن 98

پایان کلاس ها 22 خرداد 99

شروع امتحانات از 24 خرداد تا 5 تیر 

ارتباط با دانشگاه

 آدرس: خراسان شمالی - شهرستان جاجرم - میدان علم وصنعت - بالاتر از اداره کار و امور اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاجرم

کدپستی:

تلفنها:32276600و6-32276065-058

فکس: